Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

- Tøffare, brattare, friare

Den Store Fjellsportprisen 2012

Erlend Sande

Erlend Sande, redaktør i Fri Flyt, mottek Den Store Fjellsportprisen utdelt i samband med Fjellsportkonferansen 2012

Erlend Sande, redaktør i Fri Flyt, mottek Den Store Fjellsportprisen utdelt i samband med Fjellsportkonferansen 2012

Personen som mottek Fjellsportprisen 2012 har gjennom ei årrekkje fremja ulike brukargrupper si rolle og sine interesser som utfordrande brukarar av naturen. Gjennom sitt arbeid har han vore eit talerøyr og ein forkjempar for nye brukarar av naturen, ikkje minst dei unge som vil leika seg i og med naturen på sin måte, på sine premissar. Han har vore uredd i meiningane sine, han har leia ein redaksjon som i stor grad har vore med og forma og vore premissleverandør for nye aktivitetar, samstundes som han og redaksjonen hans har sytt for at tryggleiken har fått fokus i aktivitetar som ofte er kjenneteikna som nyskapande og grensebrytande.

Juryen: Rolf Sanne Gundersen, distriktsredaktør NRK Sogn og Fjordane og friluftsentusiast, Kristina Klokkehaug, friluftslærar, Heidi Kathrin Osland, styreleiar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Tor Yttri, styreleiar Bratt moro AS

Prisen: Ein valfri studietur til ein verdi av 20 000,- kroner og
Aleksander Gamme-ski frå Åsnes

Prisutdelar: Sigrid Henjum