Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

- Tøffare, brattare, friare

Den Store Fjellsportprisen 2014

Adventure Travel Research Assosiation (ATRA)
v/ Dr Peter Varley

peter pris

«Den store fjellsportprisen 2014 går til ein organisasjon som skal ha mykje av æra for at vi sit her i dag, som deltakarar på Adventurconference 2014. Relasjonane og brubygginga utvikla gjennom dei to tidlegare adventurekonferansane har ført etableringa av Adventure Tourism Research Association – ATRA, som no har blitt ein medlemsskapsorganisasjon med mål om eit fagleg nettverk og kunnskapsdeling på kryss av kulturar og landegrenser, mellom næring og vitskap. Gjennom å møtast og dela kunnskap vert vi klokare og sterkare. Juryen for Den store fjellsportprisen 2014 meiner initiativet til etableringa av ATRA er umåteleg viktig for kunnskap for og om natur- og opplevelsesbasert reiseliv og friluftsliv, og håpar prisen kan gjera det lettare å gje organisasjonen slagkraft til vidare satsing framover.

The Mountaineering price 2014 goes to an organization that we should thank for our presence here this evening as participants on the third International Adventure Conference. The bridge building and networks developed through the Adventure Tourism Research Association, now a membership organization that strives for knowledge sharing and networking across boundaries, cultures and disciplines and between industries and academia. By getting together and share knowledge we are getting stronger as a community. The jury for the Mountaineering Price 2014 sees the initiativ to establish ATRA as of uttermost importance for the forwarding of knowledge for and about adventure tourism and outdoor recreation and hopes that the price will contribute to efforts for the further development of the organization.»

Juryen 2014: Rolf Sanne-Gundersen, tidlegare distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane og friluftsentusiast, Anja Fardal, marknadssjef Visit Sognefjord og styremedlem Bratt moro AS, Heidi Kathrin Osland, styreleiar Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Tor Yttri, styreleiar Bratt moro AS

Prisutdelarar 2014: Anja Fardal og Heidi Kathrin Osland

Prisen: 20.000 kroner, eit par fjellski frå Åsnes og ei isøks