Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

- Tøffare, brattare, friare

Fjordski

Til grunn for denne rapporten ligger tilbud fra Innovasjon Norge januar 2015 etter søknad fra Breogfjell AS om tilskudd til siste del av hovedprosjekt for bedriftsnettverket Fjordskis siste driftsår 2015.

I søknaden til hovedprosjektet bedriftsnettverk skriver vi følgende:

” Vi ønsker å skape nye reise- og opplevelsesproduktene med utgangspunkt i lokale kvaliteter der naturopplevelser og kunnskapsformidling er sentrale elementer. De nye reise- og opplevelsesproduktene bygger videre på veletablerte naturbaserte reiselivsprodukter, der kombinasjon av unike overnattingsopplevelser, transport og ulike aktiviteter i vill og vakker natur danner nye, innovative reiselivsopplevelser.”

fjordski buss fjordski

Hovedmålet var å gjøre Fjordski til et ettertraktet og robust reiselivsprodukt. Fjordski skulle bygge nye opplevingsprodukter rundt allerede etablerte reiseruter og naturbaserte aktiviteter der én pakker opplevelser i vill og vakker natur i kombinasjon med kunnskapsformidling – og sørge for vekst og økt inntjening for bedrifter i nettverket.

2. Status Fjordski i dag

Siste år av hovedprosjektet er i det store og hele gjennomført som planlagt, og i tråd med søknaden.
Vi vil påstå at Fjordski som bedriftsnettverk har utviklet seg i riktig retning og presenterer et fullverdig reiselivsprodukt etter tredje driftsår.
Vi har nådd målet vi har hatt med Fjordski: Vi har skarpt, markedsført og solgt nye reise- og opplevelsesprodukter med utgangspunkt i lokale kvaliteter der naturopplevelser og kunnskapsformidling er sentrale elementer.

Følgende bedrifter var involvert i bedriftsnettverket Fjordski: Breogfjell AS, Bratt Moro AS, Nettbussen AS, Sogndal Skisenter, Idrettssenteret AS og Sogndal Lodge & Guiding.

3. Veien til målet

Breogfjell AS tok over som leadpartner i januar 2014 etter Bratt Moro AS. Overtakelsen tok med seg noen utfordringer i begynnelsen men løste seg rask.
Sammen jobbet vi de siste årene mot et fellesmål som vi stolt kan si at vi har nådd.

Planene måtte selvsagt justeres underveis for å tilpasses nettverket og etterspørsel i markedet. I slutten av tredje år i hovedprosjektet, konkluderer vi med at nettverket har blitt sterkt, samarbeider godt og fungerer bra.
Selv om de offentlige midler tar slutt nå i 2016 har alle medlemmer i nettverket sett effekten og verdien samarbeid har på innovasjon og utvikling. Derfor ønsker alle å fortsette samarbeidet.

4. Dette gjorde vi
4.1. Produksjon og salg av pakker
Se vedlagt dokument for turer og kurs i området Sogndal med inntekter (Vedlegg 1: Rapportering Bedriftsnettverket Fjordski)

4.2. Salgturer organisert i nettverket sammen med Visit Sognefjord og Fjord Norway

 • Ferienmesse Wien sammen med VS (januar)
 • Workshop UK og DK sammen med VS (Heidi Hauge) (februar)
 • Messe ´Reisen` Essen sammen med VS (mars)
 • Messe `Outdoor` Bremen sammen med VS (mars)
 • Salgsworkshop Bergen sammen med Fjord Noway
 • Kontakt og salg til DK (De Brede Planker) – opparbeidet samarbeid i 2014
 • Kontakt og salg til Tyskland (Hagen Alpin) – vinter (opparbeidet samarbeid i 2014)
 • Kontakt og salg til Tyskland – sommer (Hauser) – (opparbeidet samarbeid i 2014) Testtur gjennomført sommer 2015 og første tur starter sommer 2016
 • Kontakt og salg til UK (Headnorth) – opparbeidet samarbeid i 2015

Hele veien har vi hatt god kontakt med Visit Sognefjord, NCE Tourism Fjord Norway og Fjord Norway. Vi har klart å styrke samarbeidet med andre sentrale aktører i reiselivet. Vi har gjennomført markedsmøter i to europeiske land (UK og DK) og vi har vært synlige på relevante messer i Europa.

4.3. Markedsføring

 • Vintersatsning Fjord Norway – Link til kampanje med Buro Scanbritt, NL
 • Rundreise Fjord Fantastic http://www.buroscanbrit.nl/vakantie/noorwegen/rondreis/winter_adventure_fjord_fantastic
 • Winter Adventure Sognefjord http://www.buroscanbrit.nl/vakantie/noorwegen/wintersport/winter_adventure_sognefjord
 • Reklame Skiinfo – nettsted
 • Reklame på Nettbuss: Oslo – Sogndal og Bergen – Sogndal
 • Fjellsportfestivalen i Sogndal i februar – reklamere for Fjordski, prøve ut nye turer og selge Fjordskiture
 • Helside i brosyre fra Visit Sognefjord
 • Egen Facebookside (facebook.com/fjordski)
 • Egne nettsider (www.fjordski.no)
 • Annonse i Widerøes Magasin ”Perspektiv” i samarbeid med Visit Sognefjord
 • Tett kontakt med Fjord Norway for å markedsføre Fjordski’s produkter i utlandet spesielt i Sverige (nevn konkret eksempler)

Det siste året i nettverket har det vært viktig for oss å bruke ressurser på markedsføring – gjøre Fjordski enda mer kjent i Norge og i utlandet. For å kunne gjøre det har det vært viktig at pakkene våre er lett å finne og enklere å bestille (se punkt 4.7 og kapittel ”Exit strategi”)

4.4. Gjennomføring

 • Skiskole Sogndal Skisenter
 • Skredundervisning Sogndal Skisenter
 • Skirenn i uken og helgene Sogndal Skisenter
 • Løssnøguiding (Sogndalsdalen) i samarbeid med Sogndal Skisenter
 • Rekognoseringstur for flerdagers topptur i Balestrand
 • Den nye flerdagers, all inclusive skituren, ”Breruta”, som ble uttestet i 2014, har blitt gjennomført første gang. På denne turen deltok sjefsredaktøren i FriFlyt, og reportasje fra turen utgjorde førstesiden på magasinet Ute’s januarnummer i 2016.

4.5. Jobbe videre med

 • Får World-Freeride konkurranse til Sogndal sammen med VS og Bratt Moro AS
 • Videreutvikling av Dampskipskaien – Fjellsportsenter
 • Utvikle lavterskel sommerprodukter
 • Utvikle en flerdagers alpin skitur – Sognefjordruta (vi har mottatt tilsagn om tilskudd fra IN og Sogn og Fjordane Fylkeskommune til dette arbeidet)
 • Innføring av et bookingsystem – i samarbeid med selskapet Fjell og Fjord

4.6. Kontakt med Bokun
Etter studietur til Island i 2014 tok vi kontakt med det islandske teknologiselskapet Bokun som har utviklet en webbasert bookingløsning.
Bokun kom til besøk til Sogndal sommer 2015. Vi involverte VS i dette.
Etter en lang prosess valgte vi allikevel ikke å bruke Bokun; VS og Fjordnorway bestemte seg for Trekk Soft.

4.7.Møter avholdt i nettverket
Vi har ikke hatt så mange møter internt i nettverket i 2015. Da det er var vanskelig å samle alle. Vi har gjennomført:

 • 3 nettverksmøter
 • 2 møter for å utvikle en Exit-strategien
 • 2 styremøter

Grunnen for at vi ikke trenger å møtes så ofte internt i nettverket er at nesten alle har kontoret på campus – det gjøre det enkelt å utveksle ideer etc. over en kopp kafe. Vi har hatt følgende møter med andre reiselivsaktører:

 • Bransjemøter sammen med VS
 • Møte i Sogndal – nettverksmøte sammen med Børre Berglund
 • Møte i Førde – nettverksmøte sammen med Børre Berglund
 • Telefonsamtaler med Børre Berglund gjennom året
 • Verdskapskurs for de som ønsket det (tre bedrifter)

4.8. Gjennomføring av to testturer
Tre til fem dagers alpin skitur fra Sogndaldalen til Balestrand, med overnatting på hotell og hytter, samt kryssing av Fjærlandsfjorden og Vetlefjorden og avslutning Kviknes Fjellhotell. Deler av turen ble rekognosert i 2015. Målet er å få turen klar for salg til sesongen 2016/2017. Vi er fortsatt i kontakt med turoperatører i UK om det kunne være en aktuell tur for vinter 2016/17.

Etablere en fem dagers alpin skitur i Sogne-regionen.
Denne turen vil bygge på turen beskrevet over, men vil gå over lengre distanser, – og det krever nye ressurser for å få rekognosert trasee og logistikk. Breogfjell AS har derfor søkt om midler for å kunne jobbe videre med denne turen i 2016. Vi håper at turen er på markedet for vinteren 2017

Å etablere en fem dagers alpin skitur i Sogne-regionen som går fra Sogndal til Balestrand kreves en til to permanente telt- eller hyttebaserte overnattingsplasser. Denne turen hadde vi i tankene i slutten av 2014 men det viste seg at en slik tur trenger mye ressurser og at det er ikke så lett å få bygget en permanent overnattingsplass. Derfor satt vi denne turen på vent og begynte å jobbe med Sognefjordsruta, der må ingen overnattingsplass bygges.
På denne turen kan vi bruke de hotellene og hyttene som er på plass.

Gjennom testturer og økende etterspørsel etter Fjordskiturer kunne vi også øke antall kvalifiserte guider som kan jobbe i region Sogn. Slik har vi klart å rendyrke nettverkets kvaliteter; gode, trygge, lokalkjent og kunnskapsrike guider som er helt avgjørende for produktet.

5. Prosjektets lønnsomhet og nytteverdi

5.1.Prosjektets lønnsomhet
Vinteren 2014/2015: Salgsinntekter 562.100 NOK. Vi hadde budsjettert med 550.000 NOK salgsinntekter – 110 gjester i snitt hvor hver gjest var estimert med 5000 NOK. Etter vinteren kan vi sier at vi nådd målet halvveis. Salgsinntekter nådde vi men vi klarte dessverre ikke å få inn i gjennomsnitt 5000 NOK per gjest. For å kunne nå et forventet resultat fra 15% (som vi klarte) måtte vi selge flere turer til en billigere pris. I 2016 satser vi på å kunne selge turene som planlagt.

5.2.Prosjektets nytteverdi
Vi har jobbet sammen i nettverket, men også med andre bedrifter i regionen. Vi har klart å styrke et samarbeid som vi tror kommer til å vare i fremtiden.
Vi har klart å opprettholde et samarbeid med viktige aktører i reiselivet.
Vi har klart gjennom samarbeid i nettverket, og å øke kompetanse på mange områder.
Vi har klart å øke kapasiteten ved å knytte til oss flere fjellførere/guider med høy kompetanse.
Vi har klart å utvikle ny og god kompetanse i områdene som blir viktige framover.

6. Kundeverdi
Utgangspunktet for alle Fjordskiturer ligger et ønske: Å formidle trygge og minneverdige opplevelser på bre og fjell både sommer og vinter. Vi vil påstå at en tur med Fjordski gir deltakere glede over å ferdes i naturen og evne til å velge tur etter evne i framtiden. Dette oppnår vi gjennom vektlegging av bestemte metoder og sikker ferdsel i tråd med norsk friluftslivstradisjon. Samtidig var det nødvending å tilpasse tilbudene til etterspørselen og formidling av nye metoder som vi innførte som en følge av dette. Vi har klart å oppnå at Fjordskiturer gir både kunnskap og lystbetonte erfaringer, som en kan ta seg med videre i fjellet og i livet generelt. Dette klarte vi, fordi turene ikke bare er en opplevelse, men også gir overbevisning og forventninger om resultater ved framtidige mål.

7. Interne forhold
Gjennom Breogfjell sitt medlemskap i Fjordski har prosjektet fått tilgang til aktive fjellførere, der de fleste innehar profesjonell internasjonal sertifisering i form av IFMGA (tidevegleder). Tindevegleder blir brukt i prosjektet for gjennomføring av selve turene men også innen produktutvikling innenfor lavterskelturer.
Det å hadde en slik kompetanse med i prosjektet var en stor suksessfaktor.

Erfaringer etter det tredje driftsåret viser at kommunikasjon og samarbeidet innad i et nettverket er nøkkelen til suksess. Å ha en god kommunikasjon og samarbeid for å nå et fellesmål er helt avgjørende. At vi hadde tilgang til interne ressurser gjorde det mulig å utvikle Fjordski til et bærekraftig produkt.

Spesielt i det siste driftsåret var det viktig for oss å bruke eksterne ressurser i forhold til økonomi og erfaring. Å ha eksterne ressurser på plass som evaluerte nettverket fra utsiden og optimaliserte samarbeidet har hjulpet oss veldig. Her kan jeg bare nevne Innovasjon Norge og Børre Berglund. Med all hjelpen vi fikk har vi klart å utvikle produkter med høy kvalitet, både med hensyn til inntjening (må blir bedre) og i volum.

8. Eksterne forhold

En stor andel av kundene er såkalt `high-end-gjester. Gjester som ønsker betale en høyrere pris for eksklusive opplevelser, hovedsakelig på tanke på overnatting.
Problemet som oppstår her at overnattingsplasser i Sogndal ikke har en standard som innfrir `high-end-gjestenes forventninger. Vi har derfor prøvd å fokusere mer på Fjærland Fjordhotell som en overnattingsplass hvor vi legger vekt på de gamle norske tradisjoner.

Erfaringer viste også at kundegruppe med lavere betalingsevne er de som er mest interessert i turene våre. Derfor var det viktig for oss å kunne tilbyr ulike overnattingskategorier for ulike typer gjester.

Fjordskiturer er derfor delt opp i fire segmenter:
1) Den trendbevisste, toppturinteresserte nordmenn. Alder er rund 30-40 år, er i jobb og bruker penger og tid på fritidsaktiviteter.
2) Den velstående middelaldrene nordmenn. Har både greit med fritid og god inntekt.
3) Utenlandske toppturinteresserte – spesielt fra Tyskland, Danmark, Nederland, Storbritannia og Sverige
4) Entusiastiske toppturfolk som er vant med å reise til forskjellige skidestinasjoner.

9. Kunderelasjoner

For Fjordski var og er kunderelasjoner veldig viktig. Vi opprette en personlig kontakt med våre gjester via e post og telefon. Kontakten begynner før selve salget, men opprettholdes etter tjenester har blitt levert. Gjensalgsfrekvensen er derfor høy. Dette fører vi tilbake til at Fjordski sitt omdømme er positivt og at vi får rosende tilbakemeldinger fra gjestene som anbefaler oss videre.

Gjestene våre setter pris på reise- og opplevelsesprodukter med utgangspunkt i lokale kvaliteter der naturopplevelser og kunnskapsformidling er sentrale elementer. Derfor har vi klart med vår kombinasjon av unike overnattingsopplevelser, transport og ulike aktiviteter i vill og vakker natur å skaffe oss mange fornøyde og entusiastiske gjester.

Til tross for stor konkurranse og manglende kvalifiseringsordning i Norge, har Fjordski med utgangspunkt i lokale kvaliteter der naturopplevelse og kunnskapsformidling er sentrale elementer, klart å være unik på Vestlandet. Fjordski sine nye reise- og opplevelsesprodukter bygger videre på veletablerte naturbaserte reiselivsprodukter, der kombinasjonen av unike overnattingsopplevelser, transport og ulike aktiviteter i vill og vakker natur danne nye, innovative reiselivsopplevelser.

10. Økonomisk utvikling

I søknaden 2015 skrev vi at to faktorer er viktige forutsetninger for bedriftens lønnsomhet:
1) Rett prissetning på produktene og prisdifferensiering i de ulike kundesegmenter.
2) God nok margin på salg
Etter tredje driftsår kan vi konkludere at vi har delvis lykkes med punkt 1, slik fikk vi bedre innpass hos kjøpesterke målgrupper som er villig til å betale for produktene. Vi klarte en økning i volumet som førte til en økning i marginene våre. I tillegg førte det med seg at vi kunne utnytte arbeidskraften vår mer effektivt.

11. Effekter

 • Bidratt til å gjøre Sogndal kjent som en skidestinasjon
 • Økt antall kvalifiserte guider
 • Økt kompetanse innen reiseliv i nettverket og i reiselivsbransjen øvrig i Sogndal
 • Lagt rammer for å kunne samarbeide mot et fellesmål – ikke bare i nettverket men i hele lokalsamfunnet
 • Utvidet samarbeid med overnattingsbedrifter
 • Utviklet lavterskeltilbud
 • Utvidet samarbeid med begge de lokale skisentrene (Sogndal Hodlekve og Sogn Skisenter Heggemyrane)
 • Utvidet samarbeid med lokalt næringsliv
 • Styrke samarbeidet med andre sentrale aktører i reiselivet
 • Utvidet nettsiden for bedre informasjon om produkter
 • Facebook – bra synliggjøring
 • Etablering av lokalt båttilbud for toppturer på ski

12. Forbedring
I slutten av tredje driftsåret er vi alle enige om at Fjordski nettverket var en suksess. Men gjennom de tre årene har vi møtt vi mange utforinger. Noen av utfordringer kunne vært unngått:

 • Ha samme prosjektleder.
 • Prosjektansvarlig må ha erfaring og kunnskap om produkter man ønsker å utvikle.
 • Nettverket må våre sammensett av bedrifter som er positivt innstilt til prosjektet og har et felles mål.
 • Tid: 3 år er kort tid for å få et prosjekt som Fjordski på beina, spesielt når det skjer et bytte av prosjektledelsen etter første driftsår.

13. Exitstrategi
Vi i nettverket har blitt enige om at Fjordski har vært en sukkes og at vi ønsker å fortsette med å selge produktene som har blitt utviklet. Ny salgskanal vil bli det nyopprettede salgsselskapet – Fjell og Fjord AS. Selskapet har blitt opprettet av noen av medlemmene i nettverket. Her ser vi en stor nytteverdi for produktene våre. Vi har brukt mye ressurser på å utvikle og å gjøre merkenavnet `Fjordski` kjent. Derfor skal merkenavet `Fjordski` ivaretas innenfor salgsselskapet. Utfordringer vi står ovenfor er produktutvikling. Breogfjell AS skal jobbe videre i 2016 med Sognefjordsruta som kommer til å bli en ny Fjordskitur i 2016.
Ellers står vi foran en utfjording: hvem skal ta ansvar for videre produktutvikling? Denne oppgaven løses best etter vår mening i nettverk, hvor man kan lære av hverandre og slå sammen ressurser til satsning. En annen viktig strategisk satsing vi ser behovet for er etableringen av en møteplass for opplevelsesturisme i Sogndal; vi må prøve å utvikle en fysisk møteplass for turister/friluftslivsmiløet. Her håper vi å få framdrift i det planlagte Fjell og Fjordsportssenteret.

Avslutningsvis ønsker vi å gjenta hva formålet med Fjordski har vært:

«Vi ønsker å skape nye reise- og opplevelsesproduktene med utgangspunkt i lokale kvaliteter der naturopplevelser og kunnskapsformidling er sentrale elementer. De nye reise- og opplevelsesproduktene bygger videre på veletablerte naturbaserte reiselivsprodukter, der kombinasjon av unike overnattingsopplevelser, transport og ulike aktiviteter i vill og vakker natur danner nye, innovative reiselivsopplevelser.»

Hovedmålet var å gjøre Fjordski til et ettertraktet og robust reiselivsprodukt. Fjordski skulle bygge nye opplevingsprodukter rundt allerede etablerte reiseruter og naturbaserte aktiviteter der en pakker opplevelser i vill og vakker natur med kunnskapsformidling – og sørger for vekst og økt inntjening for bedrifter i nettverket.

Etter det tredje driftsåret kan vi sier at vi har nådd frem til vår mål. Vi er stolt av det vi har oppnådd.

Sogndal, 09.02.2016
Melanie Hetkamp
(Prosjektleder Fjordski)